2023-04-03
2023-04-03
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych”
By FRIA | |
Zorganizowana przez Fundację wraz z Gdańską Szkołą Wyższą w dn. 22.03.2023 r. konferencja jest kontynuacją cyklu międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych od 2006 roku. Biorą w nich udział przedstawiciele polskich i zagranicznych ośrodków akademickich i instytucji naukowych, a także instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego