VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych”
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych”
Zorganizowana przez Fundację wraz z Gdańską Szkołą Wyższą w dn. 22.03.2023 r. konferencja jest kontynuacją cyklu międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych od 2006 roku. Biorą w nich udział przedstawiciele polskich i zagranicznych ośrodków akademickich i instytucji naukowych, a także instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego

Podczas tegorocznej edycji referaty wygłaszane były w ramach następujących 4 paneli:

 • Prawo, aparat państwowy i organizacje pozarządowe wobec kryzysów globalnych
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa i wyzwania kryminologiczne w sytuacjach kryzysowych
 • Inwestycje i ochrona środowiska w zarządzaniu kryzysami
 • Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania i skutki kryzysów globalnych

Konferencja odbywała się w formule hybrydowej, co oznacza, że oprócz referatów przedstawianych stacjonarnie w Auli Głównej GSW, część wystąpień prezentowana była z wykorzystaniem narzędzi komunikacji online.

Program konferencji (w pliku PDF) oraz link do galerii zdjęć dostępne są na stronie internetowej konferencji (przycisk niżej).

Nad wydarzeniem patronat honorowy przyjęli:

 • dr Marek Rutka, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
 • Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich
 • Prezydent Miasta Gdańska
 • Prezydent Miasta Tczewa
 • Starosta Tczewski Mirosław Augustyn
 • Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński
Strona internetowa konferencji