Konferencje
Konferencje
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych”
By FRIA | |
Zorganizowana przez Fundację wraz z Gdańską Szkołą Wyższą w dn. 22.03.2023 r. konferencja jest kontynuacją cyklu międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych od 2006 roku. Biorą w nich udział przedstawiciele polskich i zagranicznych ośrodków akademickich i instytucji naukowych, a także instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego
Konferencja naukowa „Wyzwania dla współczesnej administracji” 22.06.2021
By FRIA | |
Fundacja Rozwoju Inicjatyw Akademickich zaprasza na interdyscyplinarną międzynarodową konferencję naukową pt. "Wyzwania dla współczesnej administracji", która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021 r., w systemie on-line.