Kurs przypominający z matematyki dla studentów pierwszego semestru
Kurs przypominający z matematyki dla studentów pierwszego semestru
Fundacja Rozwoju Inicjatyw Akademickich zaprasza na kurs przypominający z matematyki dla studentów pierwszego semestru kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Studiów Inżynierskich Gdańskiej Szkoły Wyższej.

Termin: październik 2021 r.

Miejsce: Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B.